ID: 22874 STOLER

Annen informasjon:

Se bilder for utfyllende informasjon. Helt nye stoler. Kostet i overkant av 35.000 kr. Skulle brukes på en restaurant.

Informasjon:

Type: Annet
Farge:
Høyeste bud: 2 000
Lokasjon: Bodø