ID: 26153 3 Disker, vaskedisk og "salat"disk

Annen informasjon:

SELGES FOR BANK. Det tas forbehold om feil i annonsen.Ikke funksjonstestet. Trenger rens. Diverse skader rundt om. Flere feil og mangler kan forekomme. Se bilder for utfyllende informasjon.

Informasjon:

Type: Kjøkken
Farge:
Høyeste bud: 2 000
Lokasjon: Oslo Skedsmo

Utgifter:

Omregistrering:   Årsavgift: